Min filosofi

Heléne Torvaldsdotter DehringMin filosofi är att alla människor har lika värde och har sin egen unika förmåga och levnadshistoria. Alla kan behöva stöd och hjälp i olika skeden. För mig är det viktigt att lyssna på människors synpunkter och önskemål. I yrkeslivets möten med medarbetare, anhöriga och patienter har jag tränat min förmåga att aktivt ta del och att lyssna.


Jag tar gärna parti för människor i underläge och har lätt för att känna empati och medkänsla. Jag tycker hjärtligt illa om orättvisor. Jag har lätt för att samarbeta men tar också initiativ och kan vara drivande. Det ska löna sig med utbildning och med arbete.


Som ordförande i överförmyndarnämnden ser jag personer med värme, engagemang och många goda krafter som vill göra en insats för en annan människa. Min högsta mission är att det ska vara en god kvalitet på de personer som får uppdrag till god man och förvaltare.


 Genom att ha ett max antal uppdrag och kontinuerliga granskningar stärker vi skyddsnätet för den enskilde. Det ska vara så svårt som det går för personer som är oärliga.

Rättssäkerheten för den enskilde är A och O och man ska känna sig trygg när man har en god man eller förvaltare.


Mitt intresse och engagemang av sjukvård, sociala frågor och trygghet gör att jag vill kunna påverka. Att se vikten av tillgänglighet och delaktighet för alla i samhällslivet är även en demokratifråga.


Med erfarenhet och kunskap inom äldreomsorg, skolhälsovård, akut- och kommunal hälso- och sjukvård kan jag också tillföra något inom dessa områden i politiken.
Helénes hemsida är producerad på

Förlag Per Berggrén,Karlstad