Stolt och glad

Heléne Torvaldsdotter Dehring•  Jag känner mig stolt och glad när jag har varit på verksamhetsbesök och träffat fantastiska vardagshjältar. När mina, under åren 25-talet skrivna artiklar har publicerats, och när motioner/politiska initiativ har fått bifall, då har jag varit stolt och glad. Här är motioner/politiska initativ som har blivit verklighet: 


•  Full delaktighet i samhällslivet som handlade om att myndig-

heter och kommunens hemsida skulle bli mer lättläst.


•  Registerkontroll vid anställningsförfarande inom vård och omsorg.


•  Att Karlstad kommun har tagit ett steg till för cykelstaden genom

att två cykelbarometrar har satts upp och att två pumpar också finns för cyklar och barnvagnar.


•  Att tillgängligheten har ökats och ska gälla alla genom att  en asfalterad slinga har anlagts på Skutberget.


•  Att legitimerad personal i Karlstads kommun har fått möjlighet att söka evidensbaserad kunskap och därmed kan arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.


•  Lättläst, en viktig del i Karlstad en stad för alla! Karlstads kommuns lättlästa webb blir certifierad som godkänd webb och att den information som finns på lättläst svenska uppfyller kraven för tillgänglig information för personer med lässvårigheter.


•  Jag är också stolt och glad över det jobb som jag utförde som projektledare för Läslust i Värmland. Projektet var riksomfattande och handlade om vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autism och deras demokratiska rättighet att ta del av samhälls-information, nyheter och information.

Läs min rapport här: Läslust i Värmland


•  Att vara borglig vigselförrättare är fantastiskt trevligt. Jag känner mig hedrad och glad över att få ta del av brudparens lycka.


•  Jag är stolt och glad över barn och barnbarn. De är grunden i tillvaron!     

                                                  


Helénes hemsida är producerad på

Förlag Per Berggrén,Karlstad